Trang chủ » Nổi bật » Trực tuyến VoV1: Ngành y với việc chủ động thực hiện 2 nghị quyết ban chấp hành trung ương XII về tăng cường công tác bảo về, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới

Trực tuyến VoV1: Ngành y với việc chủ động thực hiện 2 nghị quyết ban chấp hành trung ương XII về tăng cường công tác bảo về, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân và dân số trong tình hình mới

Tọa đàm Phát thanh Trực tiếp:
NGÀNH Y TẾ VỚI VIỆC CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN 2 NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚI
Khách mời: Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Tiến sỹ Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Nghiên cứu Dân số, gia đình và trẻ em.
16H00-17H30 ngày 28/11/2017.

Dẫn chương trình: Vũ Dũng; Thúy Ngà; Ngọc Chi
Đạo diễn: Thu Huyền; Thu Thảo
Kỹ thuật âm thanh: Thế Phi
Đạo diễn hình ảnh: Lê Hiếu
Kỹ thuật hình ảnh: Thanh Mai
Chịu trách nhiệm nội dung: Đồng Mạnh Hùng

Một số hình ảnh

Tọa đàm Phát thanh Trực tiếp:NGÀNH Y TẾ VỚI VIỆC CHỦ ĐỘNG THỰC HIỆN 2 NGHỊ QUYẾT BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XII VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ, CHĂM SÓC, NÂNG CAO SỨC KHỎE NHÂN DÂN VÀ DÂN SỐ TRONG TÌNH HÌNH MỚIKhách mời: Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến; Tiến sỹ Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế; Ông Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Y tế; Tiến sỹ Lê Cảnh Nhạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đình Cử, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Viện Nghiên cứu Dân số, gia đình và trẻ em.16H00-17H30 ngày 28/11/2017.Dẫn chương trình: Vũ Dũng; Thúy Ngà; Ngọc ChiĐạo diễn: Thu Huyền; Thu ThảoKỹ thuật âm thanh: Thế PhiĐạo diễn hình ảnh: Lê HiếuKỹ thuật hình ảnh: Thanh MaiChịu trách nhiệm nội dung: Đồng Mạnh Hùng

Người đăng: VOV1, Hệ Thời sự – Chính trị – Tổng hợp, Đài Tiếng nói Việt Nam vào 28 Tháng 11 2017

(nguồn Vov1.vov.vn)

 

Gửi thảo luận