Trang chủ » Nổi bật » Bế mạc Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế”

Bế mạc Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế”

Chiều nay, ngày 16/3/2016, tại Hà Nội diễn ra buổi lễ bế mạc  Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế”

TIN LIÊN QUAN

http://www.tccbbyt.gov.vn/hoi-thao-dao-tao-boi-duong-dua-tren-nang-luc-doi-voi-doi-ngu-can-bo-lanh-dao-quan-ly-nganh-y-te/

Tham dự buổi bế mạc có TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, cùng toàn thể học viên là Lãnh đạo, chuyên viên các Vụ/Cục, Thanh tra Bộ.

Phát biểu tại buổi Bế mạc, TS. Phạm Văn Tác cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của các chuyên gia Pháp, sự tham gia đầy đủ của các học viên, đồng thời chỉ đạo các bộ phận có liên quan chuẩn bị cơ sở vật chất, giảng viên, phối hợp với nước bạn trong hoạt động đào tạo đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành Y tế.

Một số hình ảnh:

IMG_9546 IMG_9555 TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu bế mạc hội thảoIMG_9566 TS.Phạm Văn Tác tặng kỷ niệm của Vụ TCCB cho chuyên gia PhápIMG_9570 IMG_9577

IMG_9551Trước đó trong 02 ngày 15-16/3/2016, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo “Đào tạo, bồi dưỡng dựa trên năng lực đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý ngành y tế”. Trọng tâm của hội thảo là tìm hiểu và học tập kinh nghiệm của các chuyên gia Pháp trong việc xây dựng các chương trình về đào tạo quản lý y tế và và tổ chức thực hiện những chương trình ấy. Nhữngết quả  thu được tại hội thảo sẽ giúp Bộ Y tế trong việc  xây dựng  các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về quản lý y tế phù hợp với điều kiện thực tế của Việt Nam.

Gửi thảo luận