Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Bệnh viện C Đà Nẵng kí cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”

Bệnh viện C Đà Nẵng kí cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh”

Chiều 12/01/2105, Bệnh viện C Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ ký cam kết với Bộ Y tế về thực hiện “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”.

 Đến dự có PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, BSCKII.Trần Thị Bích Hằng, Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Y tế.

12.01.2016 BV C ảnh 1

Giám đốc BV C Đà Nẵng đã ký cam kết với Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam

Tại buổi lễ, Giám đốc BV C Đà Nẵng đã ký cam kết với Thứ trưởng Bộ Y tế và Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam và lãnh đạo các Khoa, Phòng ký cam kết với Giám đốc BV về đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ Y tế Việt Nam….

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên yêu cầu lãnh đạo BV, các khoa, phòng và cán bộ nhân viên tham gia ký cam kết cần tập trung mọi nguồn lực, phấn đấu 100% cán bộ, nhân viên y tế của đơn vị chấp hành tốt nội dung cam kết đã ký. Bên cạnh đó, lãnh đạo BV cần chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung đã ký:  duy trì hòm thư góp ý, đường dây nóng 24/24 giờ và nêu cao tinh thần, thái độ phục vụ, hết lòng vì bệnh nhân, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân.

12.01.2016 Bv C ảnh 2
Ngày 11/9/2015 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ ký kết với nội dung trên với toàn thể CBVC-NLĐ Bệnh viện

Trước đó, Thực hiện kế hoạch triển khai:” Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/ QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế, ngày 11/9/2015 Bệnh viện C Đà Nẵng đã tổ chức buổi lễ ký kết với nội dung trên với toàn thể CBVC-NLĐ của Bệnh viện./.

(Nguồn: Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế)

Gửi thảo luận