Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Bệnh viện Nhi Trung ương gặp mặt các bác sỹ trước khi tuyển dụng

Bệnh viện Nhi Trung ương gặp mặt các bác sỹ trước khi tuyển dụng

Chiều ngày 05 tháng 9 năm 2014, Ban Giám đốc bệnh viện Nhi Trung ương đã tổ chức gặp mặt 05 bác sỹ đăng ký tham gia dự án được bệnh viện tuyển dụng trước khi thực hiện các nhiệm vụ của dự án

Về phía bệnh viện có Ông Trần Minh Điển, phó giám đốc Bệnh viện,  Bà Phạm Thị Hiền, Trưởng phòng TCCB và Bà Phạm Tú Anh chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ

Về phía Bộ Y tế có ông Nguyễn Tuấn Hưng, phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, phó giám đốc dự án bác sỹ trẻ tình nguyện, ông Nguyễn Huy Hoàn, cán bộ kỹ thuật dự án.

05 bác sỹ được bệnh viện tuyển dụng lần này bao gồm: bác sỹ Đỗ Phương, bác sỹ Phùng Đức Sơn, bác sỹ Phạm Văn Tuấn, bác sỹ Nguyễn Văn HIếu và bác sỹ Trần Thị Loan

Trong buổi gặp mặt, Ông Nguyễn Tuấn Hưng, phó giám đốc dự án ghi nhận sự tìm hiểu thông tin, đăng ký và tình nguyện tham gia của 05 bác sỹ trẻ, đồng thời giải thích một số thông tin liên quan đến dự án

Thay mặt bệnh viện Nhi trung ương, Ông Trần Minh Điển, phó giám đốc bệnh viện cam kết sẽ bố trí công việc , đào tạo của các bác sỹ trẻ tham gia dự án như bác sỹ nội trú, đồng thời sẽ  thực hiện quy trình tuyển dụng các bác sỹ trẻ để đảm bảo tiến độ dự án. Các bác sỹ sau khi được bệnh viện tuyển dụng sẽ đưa vào biên chế các khoa nhất định đồng thời giao cho trưởng khoa hỗ trợ, đánh giá trong quá trình đào tạo cũng như biệt phái tại các huyện nghèo

Một số hình ảnh buổi gặp mặt3c13abcd2270f2112cca77af0ed1872297c54fac2ac361b87ae0b9a8753525cf
993ccf8cc0c1ed3bd74e40391f6cbb41ce1a83dc08b24046386f84f563e5447d f81e79cae7a496adafd1f88df9a836ebec8fd4c7edd932a4b4ce70d4ac1d7959

Gửi thảo luận