Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Bác sĩ trẻ » Đào tạo » Các chuyên ngành đang đào tạo Chuyên khoa I

Các chuyên ngành đang đào tạo Chuyên khoa I

Hiện tại BDLDA  đào tạo các bác sỹ tham gia dự án 585 thuộc các chuyên ngành sau:

 1. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Nội
 2. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Nhi
 3. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Ngoại
 4. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Sản
 5. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Hồi sức cấp cứu
 6. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Truyềnnhiễm
 7. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Chẩn đoán hình ảnh
 8. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Gây mê hồi sức
 9. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Xét nghiệm
 10. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Y học cổ truyền
 11. Chương trình đào tạo bác sỹ CK Răng Hàm Mặt

Gửi thảo luận