Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Cam kết giữa bác sỹ trẻ tình nguyện với các đơn vị liên quan khi tham gia dự án

Cam kết giữa bác sỹ trẻ tình nguyện với các đơn vị liên quan khi tham gia dự án

Ngày 01/10/2015, Giám đốc Ban quản lý dự án Ban hành Bản cam kết giữa bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia dự án với Bệnh viện tuyển dụng, Cơ sở đào tạo và Bệnh viện sử dụng.

Nội dung bản cam kết xem tại đây

Gửi thảo luận