Trang chủ » Chưa phân loại » Câu chuyện hôm nay: Những mục tiêu của Nghị quyết 20 – thách thức với ngành Y tế

Câu chuyện hôm nay: Những mục tiêu của Nghị quyết 20 – thách thức với ngành Y tế

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25-10-2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới đã được ban hành. Trong nghị quyết này, Ban chấp hành Trung ương đề ra những mục tiêu như: đến năm 2030, tuổi thọ trung bình của người Việt Nam đạt khoảng 75 tuổi; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe; tỉ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 90%. Trong điều kiện chất lượng khám, chữa bệnh có sự chênh lệch lớn giữa các tuyến, tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên chậm được khắc phục. Năng lực, trình độ và cả y đức của một bộ phận thầy thuốc, nhân viên y tế còn hạn chế… thì những mục tiêu mà Nghị quyết 20 đặt ra là những thách thức lớn đối với ngành Y tế.

Về vấn đề này, Truyền hình Quốc hội đã có buổi đối thoại trực tiếp với TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Ths Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính, Bộ Y tế.

Dưới đây là nội dung cuộc đối thoại

Gửi thảo luận