Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Chuyên mục Sức khỏe cộng đồng “Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội”: Dự án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

Chuyên mục Sức khỏe cộng đồng “Đài phát thanh Truyền hình Hà Nội”: Dự án đưa bác sĩ trẻ về vùng khó khăn

Ngày 28/6/2017, chuyên mục Sức khỏe cộng đồng của Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội thực hiện đối thoại với TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ về dự án 585.

Dưới đây là nội dung chuyên mục

Gửi thảo luận