Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Điện Biên »

Điện Biên

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng Mường Ảng là Huyện mới thành lập được chia tách từ Huyện Tuần Giáo ( Theo Nghị quyết số 135/2006/ NQ - CP, ngày...

Thực trạng huyện nghèo Mường Nhé

Thực trạng huyện nghèo Mường Nhé

Mường Nhé là một huyện miền núi nằm phía tây bắc của tỉnh Điện Biên, có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Trung Quốc. Địa bàn rộng,...