Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Điện Biên » Mường Ảng »

Mường Ảng

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng

Thực trạng huyện nghèo Mường Ảng Mường Ảng là Huyện mới thành lập được chia tách từ Huyện Tuần Giáo ( Theo Nghị quyết số 135/2006/ NQ - CP, ngày...