Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Điện Biên » Mường Nhé »

Mường Nhé

Thực trạng huyện nghèo Mường Nhé

Thực trạng huyện nghèo Mường Nhé

Mường Nhé là một huyện miền núi nằm phía tây bắc của tỉnh Điện Biên, có đường biên giới tiếp giáp với 2 nước bạn Lào và Trung Quốc. Địa bàn rộng,...