Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Kon Tum »

Kon Tum

Thực trạng huyện nghèo Tu Mơ Rông

Thực trạng huyện nghèo Tu Mơ Rông

I. Thông tin chung: Huyện Tu Mơ Rông được thành lập tháng 6 năm 2005 theo Nghị định số 76/2005/NĐ-CP, ngày 09/6/2005 của Chính phủ, là huyện nghèo thuộc chương...