Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Nam »

Quảng Nam

Thực trạng huyện nghèo Nam Trà My

Thực trạng huyện nghèo Nam Trà My

Nam Trà My là huyện miền núi cao của Quảng Nam gồm 10 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên là 82.253 ha, dân số 28.739 người trong đó 98%  là đồng bào dân tộc...

Thực trạng huyện nghèo Tây Giang

Thực trạng huyện nghèo Tây Giang

Thực trạng huyện nghèo Tây Giang Tây Giang là một huyện miền núi tỉnh Quảng Nam., địa hình đồi núi cao, nhiều sông suối chia cắt. Phía tây giáp Lào, phía...