Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Ngãi »

Quảng Ngãi

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây Sơn Tây có tổng diện tích tự nhiên 38.221,68ha, chủ yếu là đồi núi và đất rừng, dân số 18.756 người trong đó bao gồm...

Thực trạng huyện nghèo Trà Bồng

Thực trạng huyện nghèo Trà Bồng

Huyện Trà Bồng là huyện miền núi cách trung tâm hành chính tỉnh Quảng Ngãi  60 km gồm 09 xã và 01 thị trấn diện tích tự nhiên  41.926,19ha. Điều kiện giao...

Thực trạng huyện nghèo Tây Trà

Thực trạng huyện nghèo Tây Trà

Huyện Tây Trà được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004, Trên cơ sở điều chỉnh địa giới, tách 09 xã phía Tây của huyện Trà Bồng theo...

Thực trạng huyện nghèo Sơn Hà

Thực trạng huyện nghèo Sơn Hà

Sơn Hà là một huyện miền núi có diện tích 738km2 với dân số 71983  người . Trong đó 80%  dân số là đồng bào dân tộc ít người ( chủ yếu là người Hre)....