Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Ngãi » Sơn Hà »

Sơn Hà

Thực trạng huyện nghèo Sơn Hà

Thực trạng huyện nghèo Sơn Hà

Sơn Hà là một huyện miền núi có diện tích 738km2 với dân số 71983  người . Trong đó 80%  dân số là đồng bào dân tộc ít người ( chủ yếu là người Hre)....