Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Ngãi » Sơn Tây »

Sơn Tây

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây

Thực trạng huyện nghèo Sơn Tây Sơn Tây có tổng diện tích tự nhiên 38.221,68ha, chủ yếu là đồi núi và đất rừng, dân số 18.756 người trong đó bao gồm...