Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Quảng Ngãi » Tây Trà »

Tây Trà

Thực trạng huyện nghèo Tây Trà

Thực trạng huyện nghèo Tây Trà

Huyện Tây Trà được chính thức thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2004, Trên cơ sở điều chỉnh địa giới, tách 09 xã phía Tây của huyện Trà Bồng theo...