Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Sơn La »

Sơn La

Thực trạng huyện nghèo Phù Yên

Thực trạng huyện nghèo Phù Yên

I. Thông tin chung 1. Điều kiện tự nhiên 1.1. Diện tích, địa hình Phù Yên là một huyện miền núi theo nghị quyết 30a, cách thành phố Sơn La 150 km.Huyện có...

Thực trạng huyện nghèo Bắc Yên

Thực trạng huyện nghèo Bắc Yên

1. Thông tin chung: Bắc Yên là một huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Sơn La. Cách thành phố Sơn La hơn 100 km về hướng đông, phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện...