Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Sơn La » Bắc Yên »

Bắc Yên

Thực trạng huyện nghèo Bắc Yên

Thực trạng huyện nghèo Bắc Yên

1. Thông tin chung: Bắc Yên là một huyện miền núi phía tây bắc tỉnh Sơn La. Cách thành phố Sơn La hơn 100 km về hướng đông, phía Bắc, Tây Bắc giáp huyện...