Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Sơn La » Phù Yên »

Phù Yên

Thực trạng huyện nghèo Phù Yên

Thực trạng huyện nghèo Phù Yên

I. Thông tin chung 1. Điều kiện tự nhiên 1.1. Diện tích, địa hình Phù Yên là một huyện miền núi theo nghị quyết 30a, cách thành phố Sơn La 150 km.Huyện có...