Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Yên Bái » Mù Cang Chải »

Mù Cang Chải

Thực trạng huyện nghèo Mù Cang Chải

Thực trạng huyện nghèo Mù Cang Chải

Mù Cang Chải là huyện miền núi cao của Yên Bái gồm 14 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên là 120.195,46 ha, dân số 53.739 người trong đó 94%  là người Mông, 3%...