Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Các tỉnh dự án » Yên Bái » Trạm Tấu »

Trạm Tấu

Thực trạng huyện nghèo Trạm Tấu

Thực trạng huyện nghèo Trạm Tấu

Trạm Tấu là huyện miền núi cao của Yên Bái gồm 14 xã, thị trấn, diện tích tự nhiên là 74.618,53 ha, dân số 28.882 người trong đó 77%  là người Mông, 16%...