Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức »

Công tác tổ chức

Nghĩa vụ bác sỹ

Nghĩa vụ bác sỹ

Thứ tư tuần trước, tôi dự lễ bàn giao bảy bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại các vùng khó khăn. Lễ bàn giao được tổ chức tại huyện Bắc...