Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Y tế địa phương » Công văn gửi các Sở Y tế về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng và thông tin về CCHC phục vụ cho điều tra XHH xác định Bộ Chỉ số CCHC cấp bộ năm 2015

Công văn gửi các Sở Y tế về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng và thông tin về CCHC phục vụ cho điều tra XHH xác định Bộ Chỉ số CCHC cấp bộ năm 2015

Ngày 14 tháng 3 năm 2015, Bộ Y tế có công văn số 1291/BYT-TCCB gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp tài liệu kiểm chứng và thông tin về CCHC phục vụ cho điều tra XHH xác định Bộ Chỉ số CCHC cấp bộ năm 2015

Nội dung chi tiết công văn số 1291/BYT-TCCB xem tại đây

Gửi thảo luận