Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công văn số 2034/BYT-TCCB về việc báo cáo mô hình tổ chức nhân lực và hoạt động của đơn vị sử nghiệp y tế ở tuyến huyện

Công văn số 2034/BYT-TCCB về việc báo cáo mô hình tổ chức nhân lực và hoạt động của đơn vị sử nghiệp y tế ở tuyến huyện

Ngày 01 tháng 4 năm 2015, Bộ Y tế có công văn số 2034 /BYT-TCCB  gửi các Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo mô hình tổ chức nhân lực và hoạt động của đơn vị sử nghiệp y tế ở tuyến huyện

Chi tiết các biểu mẫu báo cáo, dự thảo thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận