Đăng ký tham gia dự án Bác sĩ trẻ

bac-si-tre

Các bác sỹ có thể đăng ký bằng các hình thức sau

1. Điền thông tin đăng ký theo mẫu (tải tại đây). Sau khi hoàn thành gửi về địa chỉ email: bacsitre585@gmail.com hoặc tccbbyt@gmail.com)

– Danh sách các huyện nghèo: Xem tại đây

– Danh sách các chuyên ngành đào tạo: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Hồi sức cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh, Truyền nhiễm, Gây mê hồi sức, Kỹ thuật Y học chuyên ngành Xét nghiệm, Y học cổ truyền

– Danh sách các Bệnh viện tuyển dụng: Xem tại đây

2. Điền thông tin trực tiếp theo mẫu dưới đây

(Các bác sỹ lưu ý điền đầy đủ thông tin)

1-Tên của bạn *

2-Ngày sinh: (Định dạng ngày/tháng/năm)*

3-Địa chỉ Email sử dụng Gmail *

4-Giới tính:
NamNữ

5-Điện thoại *

6-Số CMT *

7-Quê quán:

8-Địa chỉ liên hệ *

9-Nơi đào tạo(Ví dụ: Trường...) *

10-Năm tốt nghiệp *

11-Tốt nghiệp loại *

12-Chuyên ngành tốt nghiệp *

13-Huyện nghèo đăng ký đến tình nguyện. Danh sách 62 các huyện nghèo

Nguyện vọng 1 *

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3

14-Chuyên ngành đăng ký đào tạo khi tham gia đề án Bác sĩ trẻ tình nguyện. Xem danh sách 7 chuyên nganh

Nguyện vọng 1 *

Nguyện vọng 2

Nguyện vọng 3:

15-Nguyện vọng công tác sau khi tham gia dự án (Bệnh viện...). Xem danh sách bệnh viện trực thuộc Bộ Y Tế

16-Tiêu đề liên hệ(Ghi theo cấu trúc: Tên_Đăng ký tham gia dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện)

17-Tại sao bạn muốn tham gia dự án Bác sĩ trẻ tình nguyện