Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Danh sách bác sỹ đăng ký tham gia dự án

Danh sách bác sỹ đăng ký tham gia dự án

Danh sách các bác sỹ tham gia dự án đến thời điểm tháng 11 năm 2015 xem  tại đây (cập nhật 9/11/2015)

Ban quản lý dự án sẽ liên tục cập nhật danh sách sách khi có thêm đăng ký mới.

Gửi thảo luận