Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản xin ý kiến » Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược

1. Thông tư liên tịch này quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương theo chức danh nghề nghiệp dược.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng đối với viên chức dược làm việc trong các cơ sở y tế công lập.

Chi tiết nội dung dự thảo thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận