Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản xin ý kiến » Dự thảo thông tư liên tịch Quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Dự thảo thông tư liên tịch Quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

1. Thông tư liên tịch này quy định về điều kiện và nội dung, hình thức thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế trong các cơ sở y tế công lập.

2. Thông tư liên tịch này áp dụng trong các kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức chuyên ngành y tế. Đối với công chức của đơn vị sự nghiệp y tế hiện đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế có thể áp dụng quy định tại Thông tư liên tịch này.

Chi tiết nội dung dự thảo thông tư xem tại đây

Gửi thảo luận