Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ

 

Capturedd

1 Comment

 1. Kính gởi Ban Lãnh đạo vụ:
  Cho chúng tôi hỏi các vấn đề sau:
  1. Trung tâm Cấp cứu 115 thành phố thuộc Sở Y tế quản lý, là đơn vị sự nghiệp y tế thuộc hệ điều trị hay hệ dự phòng? Căn cứ văn bản pháp quy nào ?
  2. Việc thực hiện xếp hạng cho Trung tâm? Phụ cấp trực cấp cứu và vận chuyển bệnh nhân cấp cứu 24/24h căn cứ những văn bản nào ? để làm hồ sơ trình Sở Y tế và UBND thành phố quyết định?
  Kính đề nghị Lãnh đạo Vụ sớm trả lời và hướng dẫn thực hiện cụ thể bằng văn bảng để Ban giám đốc Trung tâm Cấp cứu 115 chúng tôi có cơ sở pháp lý để thực hiện, nhằm bảo đảm quyền lợi hợp lý co cán bộ viên chức của Trung tâm.
  Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Gửi thảo luận