Trang chủ » Nổi bật » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ 2015

Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ 2015

Ngày 23/10/2015, tại Hà Nội, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ 2015 cho các cơ quan, đơn vị của Ngành. Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có PGS. TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế

nhuhien2310151(1)

PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội nghị

TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế cho biết, hiện nay, cơ cấu tổ chức bộ máy của cơ quan Bộ Y tế có 12 vụ và tương đương, 01 tổng cục, 06 cục cùng với 77 đơn vị sự nghiệp trực thuộc (không kể địa phương), trong đó Vụ Tổ chức cán bộ hoạt động theo chức năng với 04 lĩnh vực, đó là: lĩnh vực Tổ chức với nhiệm vụ thiết kế, xây dựng mô hình cơ cấu hệ thống tổ chức tổng thể của toàn ngành Y tế ở Trung ương và địa phương; lĩnh vực Cán bộ với nhiệm vụ xây dựng “định biên” cán bộ, công chức, viên chức, quy hoạch đào tạo cán bộ quản lý chuyên môn kỹ thuật, xây dựng chức danh và tiêu chí các chức danh viên chức trong ngành; lĩnh vực Chế độ chính sách với nhiệm vụ nghiên cứu đề xuất xây dựng và triển khai các chính sách ưu đãi đặc thù của ngành và đảm bảo thực hiện các chính sách chung của Đảng, Nhà nước đối với ngành Y tế; lĩnh vực Công tác bảo vệ chính trị nội bộ với nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ cán bộ của Ngành, bảo vệ bí mật quốc gia về khoa học kỹ thuật y dược.

IMG_4187

TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu ngành Y tế được tập huấn: về cơ chế tự chủ tài chính trong các đơn vị sự nghiệp công lập; hướng dẫn các văn bản quy định về chính sách tinh giản biên chế, các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; hướng dẫn công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức; giới thiệu mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành dược, điều dưỡng, kỹ thuật viên, hộ sinh và dinh dưỡng, giới thiệu dự thảo điều kiện, nội dung, cách thức thi, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Y tế; giới thiệu tiêu chuẩn chức danh giám đốc, phó giám đốc Sở y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương; giới thiệu Dự thảo tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, miễn nhiệm, từ chức đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: việc tổ chức tập huấn để cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật mới về công tác tổ chức cán bộ trong ngành y tế là điều rất cần thiết. Bộ trưởng yêu cầu các báo cáo viên phải chuẩn bị nghiêm túc bài trình bày, có ví dụ sát thực, bám sát, giải quyết các vướng mắc trong công tác tổ chức cán bộ của các đơn vị, địa phương; các cán bộ tham gia tập huấn cần tích cực, nghiêm túc tiếp thu các quy định mới của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về công tác tổ chức cán bộ để có thể tham mưu cho các đồng chí lãnh đạo các đơn vị, các cấp chính quyền trong việc kiện toàn hệ thống tổ chức ngành y tế, phù hợp tình hình bệnh tật và đặc điểm, điều kiện kinh tế – xã hội của mỗi địa phương, đơn vị, đồng thời thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, bố trí, sắp xếp, bổ nhiệm, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y tế và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức ngành y tế.

(nguồn  Như Hiển T5g)

Gửi thảo luận