Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Thư viện ảnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013

Hội nghị tập huấn công tác Tổ chức cán bộ năm 2013

Theo kế hoạch từ 25-26/7/2013, Vụ Tổ chức cán bộ- Bộ Y tế sẽ tổ chức hội nghị tập huấn công tác tổ chức cán bộ năm 2013 tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết nội dung hội nghị, tài liệu liên quan tải tại đây

Gửi thảo luận