Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Bác sĩ trẻ » Tọa đàm với Sinh viên » Hội thảo tham vấn, chia sẻ thông tin về dự án bác sỹ trẻ tại Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng

Hội thảo tham vấn, chia sẻ thông tin về dự án bác sỹ trẻ tại Trường Đại học Y – Dược Hải Phòng

 Ngày 05/6/2017, Vụ tổ chức cán bộ – Bộ Y tế và Đại diện Dự án thí điểm đưa bác sĩ trẻ về vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo có điều kiện khó khăn phối hợp với trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức Hội thảo tham vấn và chia sẻ thông tin, kinh nghiệm với các địa phương, cơ sở đào tạo về dự án bác sĩ trẻ tình nguyện.
Tham dự Hội thảo về phía Bộ Y tế có TS. Phạm Văn Tác, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc dự án; PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Phó Giám đốc dự án cùng các chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ; Về phía trường Đại học Y Dược Hải Phòng có Viện sĩ, NGND.GS.TS. Phạm Văn Thức – Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy trong Ban giám hiệu, đại diện phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Đào tạo đại học, Phòng Đào tạo sau đại học, Phòng Công tác chính trị, BCH Đoàn thanh niên cùng đông đảo học viên bác sĩ nội trú, bác sĩ chuyên khoa I, sinh viên Y5 và Y6 trong toàn trường.

Gửi thảo luận