Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Hội thảo xây dựng thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Hội thảo xây dựng thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

Chiều ngày 27 tháng 6 năm 2014, Bộ Y tế tổ chức Hội thảo xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

IMG_3085

GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Hội thảo

Tham dự Hội thảo về phía Bộ Y tế có: GS.TS. Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và Lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng, Tổng Cục, Viện Chiến lược và Chính sách y tế; về phía Bộ Nội Vụ có đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế; Về phía Bộ Tư Pháp có đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Phó trưởng Phòng Pháp luật Tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ pháp luật Hình sự – Hành chính.

Tại Hội thảo, TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế đã báo cáo hoạt động xây dựng thông tư liên tịch hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y tế thuộc UNND cấp tỉnh, cấp huyện.

IMG_3066

TS. Phạm Văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Y tế báo cáo tại Hội thảo

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp quý báu từ các đại biểu như: TS.Trần Thị Mai Oanh,  Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Y tế; đồng chí Nguyễn Văn Tân, Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; đồng chí Thái Quang Toản, Vụ trưởng Vụ Tổ chức biên chế, Bộ Tư Pháp; đồng chí Nguyễn Quỳnh Liên, Phó trưởng Phòng Pháp luật Tổ chức bộ máy nhà nước, Vụ pháp luật Hình sự – Hành chính, Bộ Tư Pháp

Trên cơ sở những ý kiến góp ý của các đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến một lần nữa nhấn mạnh: việc xây dựng Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ,  quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế, Phòng Y thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện với những quy định mới mang tính cải cách sẽ đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, khắc phục những khó khăn, vướng mắc của Y tế tuyến cơ sở hiện nay.

Hop TT03 (2) (Copy)Toàn cảnh hội thảo
Hop TT03 (4) (Copy)

Để hoàn thiện Dự thảo Thông tư liên tịch trước khi ký ban hành, Bộ trưởng đề nghị Tổ soạn thảo xin ý kiến của 63 UBND tỉnh, thành phố theo hai phương án lựa chọn đảm bảo tính hợp pháp và hợp hiến. Sau khi hoàn thiện theo ý kiến của UBND các tỉnh, Tổ soạn thảo Thông tư  tiếp tục xin ý kiến các Bộ, Ngành, Văn phòng Chính Phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Trung ương Đảng,… tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo.

Gửi thảo luận