Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Nghị định 117/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

Nghị định 117/NĐ-CP ngày 08 tháng 12 năm 2014 Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn

Ngày 08 tháng 12 năm 2014 Chính phủ ban hành nghị định số 117/NĐ-CP Quy định về Y tế xã, phường, thị trấn. Nôi dung Nghị định Quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, các điều kiện đảm bảo hoạt động và nhân lực của Y tế xã, phường, thị  trấn.

Nội dung chi tiết xem tại đây

Gửi thảo luận