Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Nhu cầu bác sỹ tại các huyện nghèo » Nhu cầu bác sỹ theo chuyên khoa tại các huyện nghèo

Nhu cầu bác sỹ theo chuyên khoa tại các huyện nghèo

Theo khảo sát của Vụ TCCB, nhu cầu bác sỹ tại các huyện nghèo là 599 bác sỹ, thuộc 15 chuyên khoa.

Chi tiết nhu cầu bác sỹ theo từng chuyên khoa xem tại đây

Gửi thảo luận