Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án

Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án

Ngày 30 tháng 6 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2752/QĐ-BYT ngày 30 tháng 6 năm 2015 về việc Ban hành Quy chế tuyển chọn, tuyển dụng và sử dụng bác sỹ tình nguyện tham gia dự án “Thí điểm đưa bác sỹ trẻ  tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó  khăn, ưu tiên 62 huyện nghèo”.

Dưới đây là nội dung Quyết định

Quy che tuyen dung bst-0Quy che tuyen dung bst-1Quy che tuyen dung bst-2Quy che tuyen dung bst-3Quy che tuyen dung bst-4Quy che tuyen dung bst-5

Gửi thảo luận