Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585

Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585

Ngày 14/9/2016, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 4919/QĐ-BYT ngày 14/9/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quyết định số 585 ngày 20 tháng 02 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt Dự án “Thí điểm đưa Bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo) trong đó cho phép đối tượng “Bác sĩ chính quy tốt nghiệp loại khá, giỏi đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế tuyến tỉnh và Bác sĩ chính quy đã được tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp y tế tuyến huyệnvùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn” được tham gia dự án.

Chi tiết nội dung Quyết định xem tại đây 

Gửi thảo luận