Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Bác sĩ trẻ » Đào tạo » Quyết định trúng tuyển chuyên khoa I đối với bác sỹ trẻ tình nguyện khóa 5

Quyết định trúng tuyển chuyên khoa I đối với bác sỹ trẻ tình nguyện khóa 5

Ngày 14 tháng 6 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quyết định số 2471/QĐ-BYT về việc công nhận kết quả trúng tuyển BSCK cấp I, năm 2017 cho 24 bác sỹ trẻ tình nguyện tham gia dự án.

Dưới đây là nội dung Quyết định

Gửi thảo luận