Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Quyết định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức cán bộ

Quyết định về việc tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức cán bộ

Ngày 09 tháng 10 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4207/QĐ-BYT về việc tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân “Đã có nhiều thành tích trong công tác tổ chức cán bộ góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác chuyên môn y tế”

Dưới đây là Nội dung quyết định 4207/QĐ-BYT và danh sách kèm theo1 2 3 4 5 6 7

Gửi thảo luận