Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585

Rà soát, đánh giá nhu cầu bác sỹ và trang thiết bị tại các tỉnh dự án 585

Nhằm rà soát, đánh giá hiện trạng và nhu cầu số lượng bác sĩ ở các chuyên khoa trên cơ sở mô hình bệnh tật , nhu cầu cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe có chất lượng ngay tại địa phương, thực trạng, khả năng trong thời gian tới về các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế đáp ứng cho hoạt động khi bác sĩ trẻ tham gia Dự án 585 về công tác tại địa phương, Vụ Tổ chức cán bộ đã gửi công văn yêu cầu các tỉnh đăng ký tham gia dự án báo cáo các số liệu trên trước ngày 15 tháng 8 năm 2013 để trình Bộ trưởng

Chi tiết công văn yêu cầu các tỉnh báo cáo, các biểu mẫu báo cáo  xem tại đây

Gửi thảo luận