Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Rà soát thực trạng nhu cầu bác sỹ, trang thiết bị tại các huyện đảo

Rà soát thực trạng nhu cầu bác sỹ, trang thiết bị tại các huyện đảo

Thực hiện kế hoạch số 318/KH-BYT ngày 24 tháng 4 năm 2013 về việc triển khai Dự án 585 của Bộ Y tế “Thí điểm đưa Bác sỹ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn (ưu tiên 62 huyện nghèo)”, Ban quản lý dự án tiến hành rà soát thực trang, nhu cầu bác sỹ, trang thiết bị tại các huyện đảo

Chi tiết công văn khảo sát, các mẫu thu thập số liệu xem tại đây

Gửi thảo luận