Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Ngày 18 tháng 01 năm 2018, Bộ Y tế có công văn số 456/BYT-TCCB gửi các Sở Y tế có huyện biển đảo để rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên khoa I theo nội dung dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” – dự án 585.

Chi tiết nội dung công văn, các biểu mẫu báo cáo tải tại đây

Gửi thảo luận