Trang chủ » Bác sĩ trẻ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông báo » Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Rà soát thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ tại các huyện nghèo

Ngày 24 tháng 4 năm 2017, Bộ Y tế có công văn số 2124/BYT-TCCB gửi các Sở Y tế có huyện nghèo để rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu đào tạo bác sỹ chuyên khoa I theo nội dung dự án “Thí điểm bác sỹ trẻ tình nguyện về vùng khó khăn” – dự án 585.

Chi tiết nội dung công văn, các biểu mẫu báo cáo tải tại đây

Gửi thảo luận