Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Đổi mới, phong cách, thái độ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Tập huấn báo cáo viên về kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ Y tế khu vực phía Bắc

Tập huấn báo cáo viên về kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ Y tế khu vực phía Bắc

Ngày 13 tháng 11 năm 2015, tại Thành phố Hải Dương, Bộ Y Tế tổ chức buổi tập huấn về Kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ báo cáo viên của các cơ sở y tế thuộc Sở Y tế 06 tỉnh thành phố Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hưng Yên và Hà Nam về kỹ năng giao tiếp, ứng xử, góp phần đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ Y tế hướng tới sực hài lòng của người bệnh.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi tập huấn

IMG_0734 (Copy)

IMG_0709 (Copy) IMG_0718 (Copy) IMG_0723 (Copy)
IMG_0741 (Copy)

Các tài liệu buổi tập huấn

1. QD-2151-phe-duyet-+ phu luc

2. Tai lieu GTUX (Du thao 9.11.2015)

3. Hướng dẫn xây dựng KH tập huấn

4.Trao đổi về Quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp

5. Trao đổi về xay dụng KH-triển khai tạp huan

6. Bai giang PSG.TS Nguyen Tuan Hung

Gửi thảo luận