Trang chủ » Chưa phân loại » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Tập huấn quán triệt, triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử

Tập huấn quán triệt, triển khai Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử

Thực hiện Kế hoạch số 185/KH-BYT ngày  21 tháng 3 năm 2014 và Kế hoạch số 336/KH-BYT ngày 22 tháng 4 năm 2014 về việc triển khai tổ chức tập huấn, quán triệt Thông tư số 07/2014/TT-BYT quy định về Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, Vụ tổ chức cán bộ đã tổ chức 04 lớp tập huấn quán triệt triển khai thông tư 07/2014  cho 1209 học viên là Lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện tuyến tỉnh, Lãnh đạo Y tế các BỘ, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Giảng viên các lớp tập huấn là Luật sư Đoàn Hữu Đủ, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thạc sỹ Nguyễn Trọng Khoa, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh và bs Trần Thanh Tâm, Phó Chủ tịch Công đoàn Y tế Việt Nam.

Chủ trì chỉ đạo các lớp tập huấn có Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn (chủ trì lớp tập huấn tại Trường Đại học Y dược Hải Phòng), Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long ( chủ trì lớp tập huấn tại Trường Đại học Y dược Thái Bình), Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên (chủ trì 02 lớp tại Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh và Bệnh viện C Đà Nẵng).

Kết quả ghi nhận được từ các lớp tập huấn như sau:

1. Quán triệt nội dung Thông tư số 07/2014/TT-BYT.

2. Triển khai Kế hoạch số 185/KH-BYT ngày 21/3/2014, hướng dẫn các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Thông tư.

3. Hướng dẫn xây dựng Quy chế thi đua, khen thưởng, Quy chế xử lý vi phạm, kỷ luật của công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị.

4. Hướng dẫn xây dựng tiêu chí kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả tổ chức, thực hiện.

5. Quán triệt chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng, Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế và Cấp ủy các cấp.

6. Hướng dẫn các đại biểu: Sau tập huấn, các địa phương, đơn vị tiếp tục tập huấn cho 100% công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý về các nội dung nêu trên.

Dưới đây là một số hình ảnh của các lớp tập huấn

Untitled-1 copy-1 Untitled-1

Gửi thảo luận