Trang chủ » Thư viện ảnh » Tập thể Cấp Ủy, Lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tặng quà cho cán bộ trước nghỉ chế độ

Tập thể Cấp Ủy, Lãnh đạo, ban chấp hành công đoàn Vụ Tổ chức cán bộ tặng quà cho cán bộ trước nghỉ chế độ

Gửi thảo luận