Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Công tác tổ chức » Thông báo thực trạng tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm các Vụ/Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thông báo thực trạng tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm các Vụ/Cục, đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Thực trạng tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm của các Vụ/Cục, đơn vị trực thuộc đến thời điểm 28/8/2015 xem tại đây

Vụ Tổ chức cán bộ trân trọng thông báo!

Gửi thảo luận