Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chương trình Tăng cường năng lực khám chữa bệnh vùng biên giới hải đảo

Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chương trình Tăng cường năng lực khám chữa bệnh vùng biên giới hải đảo

Ngày 03 tháng 07 năm 2014, Thông tấn xã Việt Nam thực hiện chương trình đối thoại với chủ đề  “Tăng cường năng lực khám chữa bệnh vùng biên giới hải đảo”

Khách mời là Tiến sỹ Phạm văn Tác, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Giám đốc dự án “Đưa bác sỹ trẻ tình nguyện về phục vụ vùng khó khăn”

Dưới đây là nội dung cuộc phỏng vấn

Gửi thảo luận