Trang chủ » Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế » Thông tin báo chí Triển khai các văn bản quy phạm pháp pháp luật về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Thông tin báo chí Triển khai các văn bản quy phạm pháp pháp luật về chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế

Trong các ngày 02/03, 08/03 và 17/03/2016 lần lượt tại  Hải Phòng, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Y tế tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về chức danh nghề nghiệp quy định của Luật Viên chức 2010 trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng vào ASEAN.

Chi tiết thông tin báo chí xem tại đây

Gửi thảo luận