Trang chủ » Tài liệu-Văn bản » Tài liệu-Văn bản » Văn bản biểu mẫu thống kê » Thông tư 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

Thông tư 08/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

Ngày 15/4/2016, liên Bộ Y tế, Bộ Nội vụ ban hành thông tư số 06/2016/TTLT-BYT-BNV Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số

Nội dung chi tiết Thông tư 08 xem tại đây

 

 

Gửi thảo luận